Sürdürülebilirlik Politikası

Temel Yaklaşım

Özyer Grup, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren, vizyonu ve misyonu çerçevesinde, kurucu değerleri ve çalışma ilkeleri ile sürdürülebilirliği esas alan bir iş anlayışına sahiptir.

Kuruluş yılı 1948'den itibaren organik gelişim tarihi boyunca, gerek faaliyet alanlarının seçimi, gerekse de bu alanlardaki iş yapma tarzı ile evrensel sürdürülebilirlik esaslarına bağlı kalmaya öncelik vermiştir.

Odaklanmış Sürdürülebilirlik Modeli

Özyer Grup'un sürdürülebilirlik politikası da, faaliyette olduğu tüm sektörler için geçerli olan temel anlayışların bütününü temsil edecek şekilde ele alınmaktadır. Buna göre, tüm faaliyetlerinde geçerli olan iş anlayışı, günümüz küresel hedefleri ile de uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibi modellenmiştir.
 • Sürdürülebilir Gelişim Odaklı İş Anlayışı
 • İnsani Gelişim Odaklı İş Anlayışı
 • Refahın Yaygınlaştırılması Odaklı İş Anlayışı
 • Gezegen Odaklı İş Anlayışı
 • Adil ve Paylaşımcı İş Anlayışı
Özyer Grup, sürdürülebilirlik temelli bu iş anlayışı ile kurucu değerlerini ve çalışma ilkelerini ilişkilendirerek, hedeflerinin tüm faaliyet alanlarında ve iş süreçlerinde somutlaştırılmasını sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik Liderliği

Özyer Grup, sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın ancak tüm paydaşların aktif katılımı ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Bu nedenle Özyer Grup, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel hedefler ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı da kendisine görev addetmektedir.

Tüm işbirliklerinde, Özyer değer ve ilkelerinin korunmasını esas alırken, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de yaygınlaştırılmasına öncelik vermektedir.

ÖZYER TUR.SAN. VE TİC. A.ŞHizmet verdiğimiz tüm sektörlerde, en yüksek kalite anlayışı ile beklentileri aşan sonuçlar üreterek, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetine ve güvenine layık olmak.

Kurumsal değerleri ve kalite anlayışı rehberliğinde, hizmet verdiği sektörlerde müşterilerin ilk tercihi olmak ve bu durumun devamlılığını sağlamak.

 • Sürekli gelişimi benimseyerek yeni hedefler koymak.
 • Takım çalışması ve iletişimi en üst seviyede tutabilmek.
 • Toplumsal prensip ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • En önemli kaynağın “insan kaynağı” olduğunu bilmek.
 • Çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek.
 • Bu sayede yapılan işte, satışta ve satış sonrasında, maksimum kaliteyi yakalamak.
 • İç ve dış müşterilerin memnuniyetlerinin ve güvenlerinin sürekliliğini sağlamak.