Özyer'de Kariyer

İnsanın en önemli kaynak olduğuna inanan Özyer Grup’un insan kaynakları politikası aşağıdaki ilkelere göre şekillenmektedir:

 • Çalışanların Özyer Grup’a ve grubun değerlerine olan bağlılığını ve bu bağlılığın devamlılığını sağlamak.
 • Çalışanlar arası ekip çalışması ve iletişimi en yüksek düzeyde tutabilmek.
 • Kurumsallaşma ve kalitedeki ilerleme ile paralel olarak, çalışanlar arası samimiyet ve aile ortamının devamlılığını sağlayabilmek.
 • Kişisel gelişime önem vermek ve çalışanlarını bu konuda teşvik etmek.
 • Çalışanların performanslarını objektif şekilde değerlendirebilmek. Performans durumuna göre yapılan aksiyonlarla çalışanın performansının yüksek düzeyde kalmasını veya istenen düzeye çıkmasını sağlamak.
 • Dış müşterilerimiz kadar önemli olan çalışanlarımızın, yani iç müşterilerimizin de güven ve memnuniyetini sürekli kılarak, verimliliklerini artırmak.Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde, en yüksek kalite anlayışı ile beklentileri aşan sonuçlar üreterek, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetine ve güvenine layık olmak.

Kurumsal değerleri ve kalite anlayışı rehberliğinde, hizmet verdiği sektörlerde müşterilerin ilk tercihi olmak ve bu durumun devamlılığını sağlamak.

 • Sürekli gelişimi benimseyerek yeni hedefler koymak.
 • Takım çalışması ve iletişimi en üst seviyede tutabilmek.
 • Toplumsal prensip ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • En önemli kaynağın “insan kaynağı” olduğunu bilmek.
 • Çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek.
 • Bu sayede yapılan işte, satışta ve satış sonrasında, maksimum kaliteyi yakalamak.
 • İç ve dış müşterilerin memnuniyetlerinin ve güvenlerinin sürekliliğini sağlamak.